Regulamin szkoły

I. Charakterystyka.

 1. Szkoła Tańca „APLAUZ” jest placówką prywatną. Wiodącym nauczycielem jest Janusz Piątek posiadający dyplom nauczyciela tańca kat. I oraz I kat. sędziowską.
 2. Szkoła działa na podstawie:
  • zezwolenia Kuratora Oświaty KO – 40I3/340/95.
  • zaświadczenia Wydziału Rozwoju Gosp. U.M. w Szczecinie nr UN1/000026/92.
 3. Szkoła jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
 4. Podstawowa działalność Szkoły:
  • nauka tańca towarzyskiego, nowoczesnego, disco.
  • kursy tańca użytkowego i towarzyskiego dla dorosłych.
  • kursy tańca w wybranej formie tanecznej.
  • szkolenie turniejowych par i duetów tanecznych.
  • lekcje indywidualne dla dzieci oraz osób przygotowujących się do uroczystości (studniówka, bal, wesele itp.).

II. Przyjęcie do Szkoły Tańca.

 1. Dzieci i młodzież zostaje przyjęta po wypełnieniu i podpisaniu ZGŁOSZENIA

III. Prawa i obowiązki uczestników (tancerzy).

 1. Prawa:
  • uczestniczenie we wszystkich zajęciach przewidzianych dla danej grupy lub dodatkowo w innej za zgodą trenera.
  • uczestniczenie w pokazach i turniejach za zgodą trenera.
  • uczestniczenie w szkoleniach dodatkowych i koloniach wypoczynkowo-tanecznych.
  • zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących działalności Szkoły w sposób kulturalny, najkorzystniej umawiając się wcześniej z trenerem.
  • zwracanie się do trenera ze wszystkimi wątpliwościami i problemami.
 2. Obowiązki uczestników:
  • punktualne przychodzenie i systematyczne uczestniczenie w zajęciach obowiązkowych.
  • przychodzenie na zajęcia czysto i schludnie ubranym, dbanie o higienę ciała.
  • odnoszenie się z życzliwością i kulturą do innych uczestników, oraz wzorowe zachowywanie się na pokazach i turniejach tanecznych.
 3. W Szkole Tańca uczestnikom zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz zażywania innych używek.
  (naruszenie powyższego punktu wiąże się z natychmiastowym wypisaniem).
 4. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga właściciel szkoły w porozumieniu z tancerzem lub rodzicami (przepisy PTT, kodeks cywilny).