DZIECI MŁODSZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W SZCZECINIE

Od wielu lat współpracujemy z Dyrekcją Szkoły. Chętne dzieci z przyszłych klas pierwszych już w czerwcu przed wakacjami zapisujemy do grupy tanecznej. Dyrekcja wkomponowuje zajęcia w plan lekcyjny.
Dzieci przygotowujemy ruchowo - wskazując wiele kierunków i możliwości realizacji poprzez taniec. Osiągamy to dzięki nauczaniu tańców towarzyskich w parach oraz tańców dyskotekowych, nowoczesnych do prezentacji indywidualnej i w zespole.
Tak wkomponowane zajęcia ( w klasach I, II, i III ) stwarzają warunki do systematycznej pracy z tą samą grupą dzieci w dłuższym okresie. Takie rozwiązanie organizacyjne gwarantuje osiągnięcie bardzo dobrych efektów sportowych i wychowawczych.

ZAJĘCIA W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W POLICACH

  1. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w salce M.O.K i w sali gimnastycznej S.P. nr 3.
  2. Na zajęciach realizują się dzieci , młodzież i dorośli.
  3. Chętne pary i duety uczestniczą w rywalizacji w ramach Ligi Tanecznej i Turniejowego Tańca Sportowego.
  4. Nabór odbywa się głównie we wrześniu.